foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

26 maja 2018 r. na Kąpielisku Miejskim w Przemkowie odbył się III Bieg Orłana pod patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. Prezentujemy wyniki biegów w poszczególnych kategoriach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym projekcie Polskiego Związku Piłki Nożnej - Mobilna Akademia Młodych Orłów w Przemkowie. Projekt jest dodatkową formą doskonalenia zawodowego i adresowany jest do Trenerów, Nauczycieli Wychowania Fizycznego, Działaczy sportowych oraz Rodziców.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) Burmistrz Przemkowa przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego w Przemkowie:

Burmistrz Przemkowa informuje o  wydłużeniu terminu do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Przemków w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00.

Pozostałe warunki składania ofert nie ulegają zmianie.

12 maja 2018 r. w Parku Miejskim odbył się III Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych "Maj na ludowo". Gospodarzem imprezy był Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.

18 maja 2018 roku w godzinach 13.00-15.00 odbędzie się przejazd XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR", którego III etap częściowo będzie przebiegać przez Gminę Przemków...

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.