foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy na kurs tańca Latino Solo dla kobiet.

Wieczór Patriotyczny z okazji 100-letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 27 października 2018 r. godz 17.00 Przemkowski Ośrodek Kultury

herb -RM.jpg

 
 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 26.10.2018 r. (piątek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

21 sierpnia 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z siedzibą w Kielcach na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego”. Całkowity koszt samochodu pożarniczego wynosi 881 910,00 złotych.

Zespół Ludowy "Tęcza" z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej popularyzuje piękno polskiego folkloru. W najbliższy poniedziałek, 22 października, zespół wystąpi w swojej szkole a widzami będą żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce. Jest to niezwykła okazja do zaprezentowania dorobku zespołu oraz zapoznania obcokrajowców z pięknem polskiej kultury ludowej.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.