foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zakończono i pomyślnie rozliczono realizację projektu pn. „Łężce – Przemków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W czerwcu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Przedmiotem umowy było wsparcie realizacji zadania rekultywacyjnego, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 273 tys. zł.

Wyłoniona w drodze licytacji elektronicznej firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie wykonała przedmiotowe zadania za kwotę 400 065,89 zł. W ramach inwestycji wykonano m.in. podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnię z destruktu asfaltowego.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.