foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25 kwietnia br. zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę w bieżącym roku. Wybrana w drodze licytacji elektronicznej firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie przebudowała łącznie na odcinku ok 700 m, drogi gminne - ul. Akacjową i Topolową.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wymianą części starych krawężników na nowe. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja operacji pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ul. Akacjową i Topolową ma na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, a przede wszystkim zwiększenie komfortu i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, mające wpływ na zintensyfikowanie procesu włączenia społecznego. Operacja przyczyni się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej. Zadanie, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę estetyki obszaru ma wpływ na rozwój oferty turystycznej, promocję regionu wśród mieszkańców Wrzosowej Krainy.

Całkowita wartość planowanego zadania wyniosła 528 979,21 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie blisko 337 000 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.